Waarom wordt in de orthomoleculaire geneeskunde zoveel belang gehecht aan vitamines en mineralen?

Door uitgebreid wetenschappelijk onderzoek is komen vast te staan dat micronutriënten in de geneeskunde een buitengewoon belangrijke rol kunnen spelen. Dat is het geval omdat het lichaam beschikt over een "innerlijke dokter", een eigen biologisch systeem dat in staat is om met behulp van voedingsstoffen genezingsprocessen te laten plaatsvinden.

Bij ziekte gebruikt het lichaam een deel van de beschikbare voedingsstoffen voor herstelprocessen. Omdat het organisme daarbij zélf prioriteiten toekent is de aard van de gezondheidswinst door voedingssuppletie vaak niet geheel voorspelbaar. In veel gevallen doen zich ook met betrekking tot andere aspecten dan de betreffende ziekte gunstige ontwikkelingen voor.

Met name bij chronische degeneratieve aandoeningen, waaraan in onze tijd veel mensen lijden, kan de orthomoleculaire geneeskunde vaak reële hoop op verbetering bieden. Tot deze kwalen behoren naast bekende veelvoorkomende volksziekten zoals aderverkalking, ouderdomsdiabetes en kanker ook minder bekende aandoeningen als het postviraal syndroom en het candidasyndroom. De laatstgenoemde ziektes worden door de reguliere arts veelal niet vastgesteld, omdat de verschijnselen moeilijk herkenbaar zijn en er bovendien geen doeltreffende reguliere behandelmethodes tegen bestaan.

Voedingssuppletie kan verder bijzonder effectief zijn ter ondersteuning van chirurgische ingrepen en om de nadelige bijwerkingen van synthetische medicijnen tegen te gaan. Extra inname van specifieke voedingsstoffen kan de succeskans van medische behandelingen vergroten en het herstel bespoedigen.