Kan men zonder het te weten een vitaminetekort hebben?

Dat is inderdaad mogelijk en het komt veel voor. Vitaminegebrek ontstaat voornamelijk door kennisgebrek.

Hoewel de wetenschappelijke kennis over de relatie voeding en gezondheid thans zeer uitgebreid en bijzonder toepasbaar is wordt deze kennis nog slechts op beperkte schaal in praktijk gebracht. Daardoor komen met name zogenoemde relatieve tekorten erg veel voor. Relatieve tekorten zijn tekorten die hoewel ze géén gebreksziekten veroorzaken op langere termijn de gezondheid aantasten doordat ze cel en weefseldegeneratie veroorzaken. Dat is een meestal lange tijd onopgemerkt proces van geleidelijke lichamelijke achteruitgang dat uiteindelijk tot chronische aandoeningen en verlies van vitaliteit leidt.

Door zo vroeg mogelijk in het leven te beginnen met een gezond voedingspatroon en verstandige suppletie, en daarmee door de jaren heen stelselmatig dóór te gaan, kunnen we het risico van ziekte en vroegtijdige ouderdomsverschijnselen tot een minimum beperken.