Is het lichaam in staat om zelf vitamines en andere essentiële voedingsstoffen te produceren?

Het menselijk lichaam kan slechts enkele vitamines in beperkte mate zelf vervaardigen, en van de mineralen en spoorelementen kan ons lichaam er geen enkele zelf maken. Ook diverse andere voor het leven belangrijke stoffen moeten door inname worden verkregen.

Het menselijk lichaam heeft een regelmatige aanvoer van uiteenlopende voedingsmoleculen nodig. De levende natuur is namelijk zo georganiseerd dat lagere organismen veel chemische vóórbewerkingen verrichten ten behoeve van hogere organismen. Daarom heeft de mens vele door planten en dieren samengestelde moleculen nodig.

Deze door levende organismen vervaardigde moleculen worden "organisch" genoemd, dit om ze te onderscheiden van de anorganische moleculen waaruit de niet?levende natuur bestaat. Daarom is voor een goede gezondheid orthomoleculaire voeding nodig, dat wil zeggen een voeding die zo is samengesteld dat alle voor de gezondheid vereiste organische substanties in ruime mate aanwezig zijn.