Hebben oudere mensen en bejaarden extra vitamines nodig?

Op latere leeftijd heeft de mens inderdaad een verhoogde behoefte aan uiteenlopende essentiële voedingsstoffen. De reden daarvan is dat het lichaamssysteem in de loop van het leven geleidelijk minder efficiënt wordt, waardoor onder meer het nuttige gebruik van sommige voedingsstoffen afneemt.

Bij oudere mensen komen wat betreft vitamines en andere microvoedingsstoffen dan ook vaak relatieve tekorten voor. Dat zijn tekorten waardoor men niet onmiddellijk ziek wordt, maar waardoor uiteenlopende voor de gezondheid belangrijke functies in het lichaam wél steeds minder goed gaan werken. Als deze ouderen met voedingssuppletie beginnen merken ze vaak dat hun weerstand sterk verbetert en dat hun vatbaarheid voor infectieziektes minder wordt.

Helaas komt het juist op oudere leeftijd vaak voor dat men in plaats van méér minder vitamines en andere essentiële voedingsstoffen naar binnen krijgt. Dat komt onder meer omdat ouderen vaak weinig bewegen waardoor de voedselconsumptie en daarmee ook de inname van essentiële voedingsstoffen vermindert. Ook door het vele medicijngebruik hebben oudere mensen vaak weinig eetlust.

Een andere factor is dat bejaarden veelal relatief weinig in de zon komen, terwijl hun huid ook al minder goed in staat is om door inwerking van zonlicht vitamine D te maken. Het daardoor bij bejaarden vaak optredende vitamine Dgebrek kan onder meer tot botontkalking ofwel osteoporose leiden.

Bij bejaarden kunnen door de grotere behoefte en de te geringe inname gemakkelijk absolute tekorten aan essentiële voedingsstoffen ontstaan. In het bijzonder komen soms ernstige tekorten aan vitamine D en vitamine B12 voor. Veel klachten die worden afgedaan als "ouderdomsverschijnselen" zijn in feite symptomen van vrij ernstige voedingstekorten.