Hebben mensen die regelmatig alcohol gebruiken méér vitamines en mineralen nodig?

Overmatig alcoholgebruik is schadelijk voor de gezondheid, onder meer omdat alcohol wél calorieën maar géén vitamines en andere essentiële voedingsstoffen levert. Ook legt alcoholconsumptie beslag op een deel van de ontgiftingscapaciteit van onder meer de lever.  Als de belasting met lichaamsvreemde stoffen toch al groot is, en de ontgifting al niet meer optimaal functioneert, zal de grens waarbij alcohol schadelijk is vrij snel worden bereikt.

Zolang het om geringe hoeveelheden gaat is alcohol echter geen giftige substantie. Twee tot drie glazen wijn, en vooral rode wijn, per dag zijn voor gezonde volwassen personen, behalve voor zwangere vrouwen, zelfs heilzaam.

Mensen die regelmatig veel drinken kunnen de nadelige gevolgen daarvan beperken door gezonde voeding en orthomoleculaire basissuppletie. Boven de basissuppletie dient bij voorkeur nog extra te worden genomen: circa 3 gram vitamine C, een nutritioneel antioxidantcomplexpreparaat, een antioxidantenzymformule en een zinksupplement.