Hebben mensen die aan sport doen extra veel vitamines nodig?

Dat hangt af van de mate en de intensiteit van de sportbeoefening.

Voor amateursporters die niet overmatig veel van hun lichaam vragen gelden dezelfde adviezen als voor iedereen.

De situatie is anders als het om intensieve prestatiesport gaat. Bij zware inspanning worden namelijk veel vrije radicalen gevormd, die oxidatieschade veroorzaken en daardoor op lange termijn de gezondheid aantasten.

Mensen die regelmatig hun lichaam door sportbeoefening zwaar belasten doen er dan ook goed aan om boven de normale preventieve suppletie nog extra antioxidanten te nemen.

Verder vindt bij sterke fysieke inspanning vaak veel transpiratie plaats, waardoor met name de ingenomen wateroplosbare microvoedingsstoffen voor een deel weer worden uitgescheiden. Dit verlies kan worden gecompenseerd door verhoging van de multidosering, extra inname van vitamine C en een antioxidantformule.

In het algemeen is het dus zo dat lichte sportbeoefening niet en zware sportbeoefening wél als een behoefteverhogende factor moet worden beschouwd.