Zijn mineralen en spoorelementen ook een soort vitamines?

Deze stoffen zijn inderdaad vergelijkbaar met vitamines, want ze zijn evenals de vitamines onmisbaar voor de gezondheid en het functioneren. Vitamines zijn echter van zichzelf volkomen organisch, terwijl het bij voedingsmineralen gaat om organisch gebonden anorganische stoffen.

De moleculaire structuur van organische substanties kan slechts binnen levende organismen tot stand komen. Deze stoffen worden derhalve uitsluitend in de levende natuur aangetroffen. Anorganische stoffen komen overal voor; de hele niet levende natuur bestaat uit anorganisch materiaal.

Sommige anorganische stoffen zijn evenals vitamines nodig als voedingsstof en onmisbaar voor de gezondheid. Planten halen deze mineralen uit de bodem en koppelen ze aan bepaalde organische moleculen waardoor levende organismen ze als voedsel kunnen verwerken. Indien in de orthomoleculaire voedingsleer het woord mineralen wordt gebruikt dan gaat het uitsluitend om organisch gebonden ofwel gecheleerde mineralen: de voedingsmineralen.

Sommige voedingsmineralen, waarvan slechts extreem weinig nodig is, worden spoorelementen genoemd.