Wat zijn vrije radicalen nu precies voor stoffen?

Vrije radicalen zijn schadelijke moleculaire deeltjes die enigszins vergelijkbaar zijn met ziekteverwekkende micro-organismen en giftige stoffen. Veel vrije radicalen zijn onvermijdelijke bijproducten van normale lichamelijke processen, zoals de processen waardoor in de lichaamscellen voedingsenergie wordt omgezet in biologisch bruikbare energie.

Er worden ook veel vrije radicalen veroorzaakt door in principe vermijdbare factoren zoals stress en roken. Vrije radicalen zijn schadelijk omdat ze een zogenoemd ongepaard elektron hebben dat dringend een "partner" nodig heeft. Het vrije radicaal probeert dit noodzakelijke partner-elektron weg te roven uit het omringende weefsel, en als dit lukt wordt het weefsel daardoor beschadigd.

Deze aantasting van lichaamsweefsel wordt oxidatie genoemd. Op langere termijn leidt de cumulatie van zulke oxidatieve beschadigingen tot lichamelijke achteruitgang en veroudering.

Veel geleerden beschouwen de ontdekking van de vrije radicalen als de grootste biochemische ontdekking van de laatste decennia. De kennis over vrije radicalen is met name zo belangrijk omdat tevens uit onderzoek is gebleken dat bepaalde voedingsstoffen, de zogenoemde antioxidanten, de schade door deze agressieve deeltjes sterk kunnen terugdringen. Tot de voedingsstoffen met een antioxidant-werking behoren onder meer vitamine A, bèta caroteen, vitamine B5, vitamine C, vitamine E, PABA, zink, selenium en glutathion.